Search

Your search for 'keyword:( "Converb" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

des- ja mata-konverbide kasutusest eesti murretes

Keelekorralduse mõju keelekasutusele eesti keele des-vormi kasutuse põhjal 20. sajandi algusest 1970. aastateni