Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 20 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

17 more results not shown.

Get access

Desat̛ročnica prešovského vydavatel̛stva Náuka

  • [Article]
  • Author: Ološtiak, Martin
  • Translated Title: Report on the activities of the Slovak publishing house Náuka
  • Journal: Slovenská reč
  • Publication Year: 2007
  • ISSN: 0037-6981
  • eISSN: 1338-4279
  • Descriptors: Subject:

Prierez dvadsaťročím : bilancia pôsobenia JÚĽŠ SAV za uplynulých dvadsať rokov

Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 2012