Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 32 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

29 more results not shown.

Get access

Egzistencijalni glagoli u hrvatskome

Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki : wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności