Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 35 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

32 more results not shown.

Get access

Konstrukcja biernika z bezokolicznikiem w tekstach staropolskich

České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem

Sintaksa glagola nepotpunog značenja u hrvatskom i njemačkom jeziku na primjeru modalnih glagola