Search

Your search for 'keyword:( "Historical syntax" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích

Ke slovosledným vlastnostem ale ve starších vývojových fázích češtiny

Enklitika v češtině barokní doby