Search

Your search for 'keyword:( "Idiom" )' returned 137 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

134 more results not shown.

Get access

Przedstawienie pracy i pracowania w gwarach śląskich

“Mała ojczyzna” Ślązaka we frazeologizmach i przysłowiach gwarowych : (Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Śląsk Opolski)

Cechy ludzkie we frazeologii cieszyńskiej : (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies)