Search

Your search for 'keyword:( "Abbreviation" )' returned 369 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

366 more results not shown.

Get access

Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny

Poznámky k vymezení apelativních a propriálních kompozit a zkratek

Anglicizmi u srpskom kao jeziku struke (skraćenice u univerzitetskim udžbenicima ekonomije)