Search

Your search for 'keyword:( "Monolingual lexicography" )' returned 662 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

659 more results not shown.

Get access

Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula : terminologia naukowa

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Czech loanwords in the dictionary by Pful : scientific terminology]
 • Author: Bura, Renata
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Lexis, Kraków
 • ISBN: 9788389425935
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow Date: 2016

Polska leksykografia jednojęzyczna po roku 1989 - wybrane zagadnienia

Etapy prac nad dygitalizacją bazodanową Słownika wileńskiego