Search

Your search for 'keyword:( "Idiom" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Importanţa studiilor contrastive de frazeologie pentru predarea limbii române ca limbă străină : (note şi comentarii)

Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti

Termeni şi variante pentru noţiunea "logodnă" în graiurile dacoromâne