Search

Your search for 'keyword:( "Perfect" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Vznik a osud nových perfektních časů se slovesy být a mít ve slovanských jazycích: příspěvek ke vzniku evropského jazykového makrosvazu

Perfektum v současné češtině : korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu

Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny