Search

Your search for 'keyword:( "Participle" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Adjektiva na -(v)ší v evangelním překladu Františka Novotného z Luže a jejich církevněslovanská inspirace

Ke konkurenci adjektiv a pasivních participií ve staroslověnštině

Latinské gerundium a gerundivum v staroslověnském překladu : (responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách 2.)