Search

Your search for 'keyword:( "Monolingual lexicography" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Slovník Nová slova v češtině jako slovník speciální

Nová slova v češtine : slovník neologizmů

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 2
  • |
   • Bohemistyka Date: 2004
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2004-2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2004
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2004
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Jazykovedný časopis Date: 2005
  • |
   • Slovenská reč Date: 2005

Nová slova v češtině : slovník neologizmů

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1998
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 1998-1999
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 1999
  • |
   • Kultúra slova Date: 1999
  • |
   • Naše řeč Date: 1999
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 1999
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1999
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1999
  • |
   • Jazykovedný časopis Date: 1999
  • |
   • Bălgarski ezikБългарски език Date: 1999-2000
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2001
  • |
   • Slavia occidentalis Date: 2001
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006