Search

Your search for 'keyword:( "Idiom" )' returned 73 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

70 more results not shown.

Get access

Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky

Srovnávací pohled na současnou bulharskou a českou publicistickou frazeologii : několik poznámek k osmi novým frazeologickým jednotkám

Komponentově-sémantická analýza českých publicistikých idiomů a frazémů