Search

Your search for 'keyword:( "Ethnolinguistics" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Obraz světa v jazyce : sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 27. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha

Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů?

Ježíšek v dnešní češtině a české kultuře : metodologické inspirace současné etnolingvistiky : na cestě ke kognitivní definici