Search

Your search for 'keyword:( "Time" )' returned 16 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

13 more results not shown.

Get access

Fraza me fjali të nënrenditur përcaktore-ndajshtimore të kohës : monografi

Rendi i fjaleve dhe struktura e fjalive kohore

Periudhat me lidhëzën ndërsa në gjuhën shqipe