Search

Your search for 'keyword:( "Participle" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Predikativiteti i formave të pashtjelluara në “Prralla kombëtare” të atë Donat Kurtit

Pjesoret me -m tek autorët e vjetër