Search

Your search for 'keyword:( "Time" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Veranderinge in adverbiale tydsverwysing in Afrikaans van 1911 tot 2010

Beeldskemas van tydsduur : die polisemiese aard van terwyl, onderwyl en wyl

Die Afrikaanse partikel ewe/effe(ns) in vergelyking met Nederlands even/effe(n), Duits eben en Engels even