Search

Your search for 'keyword:( "Orthography" )' returned 89 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

86 more results not shown.

Get access

O niektorých otázkach kodifikácie kvantity v slovách utvorených príponami -ár, -áreň

Ešte raz o kodifikácii prípon -ár/-ar, -áreň/-areň z rokov 1991 a 1998

Rozdział z polskiej dialektologii historycznej : nagłos zaimka wszytek i podobnych w Rozmyślaniu przemyskim