Search

Your search for 'keyword:( "Monolingual lexicography" )' returned 4,542 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4,539 more results not shown.

Get access

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Polska Akad. Nauk. Inst. Języka Polskiego, Kraków
 • Publication Year: 1994
 • ISBN: 9788385579021 (vol I) / 9788385579960 (Vols I - V)
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • T. 1 : A - H
  • |
   • Stylistyka Date: 1996

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny

 • [Book]
 • volumes:
   • Tom 45. : wańczos-wniknięcie
  • |
   • 46. : wniosek-wylanie się
  • |
   • 47. : wylansować-zaćwierkać
  • |
   • 48. : zad-zatrzeć się
  • |
   • 49. : zatrzepotać-zmywczy
 • Publisher: Kurpisz, Poznań
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject: