Search

Your search for 'keyword:( "Functionalism" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Umístění japonských adjektiv v kontextu aktuálního členění : kontrastivní srovnání s češtinou

Strukturalismus/formalismus versus funkcionalismus/procesualismus

Pražská škola a empirický funkcionalismus : vachkovské inspirace