Search Results: | 3 of 3 | Next
 • Ravnatelji knjiznica prethodnica i danasnje Nacionalne i sveucilisne knjiznice u Zagrebu: Prilog u povodu obiljezavanja njezine 400. godisnjice
 • Language (written in): Croatian
 • Author: Secic, Dora
 • Source: Vjesnik bibliotekara Hrvatske volume 50, 3, (2008): 1–15.
 • Published: 2008
 • ISSN: 0507-1925
 • ISSN: 1334-6938
 • Abstract: U radu su kronološkim slijedom prikazani kratki životopisi dosadašnjih ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice i njezinih prethodnica. Uvodni dio daje pregled dosadašnjih istraživanja i spoznaja o položaju i ulozi osoba koje su bile na čelu te hrvatske središnje knjižnice, a potom slijedi prikaz njihovih životopisa i naročito djelovanja u Knjižnici. Prigodom obilježavanja 400. godišnjice Knjižnice ovim se prilogom žele nadopuniti podaci objavljeni u znatno opsežnijim radovima o njezinoj prikupljenoj baštini, događanjima, prostorima i službama, iz kojih se najčešće premalo doznaje o osobama koje su najviše doprinijele njezinu razvoju. ¶ The paper brings, in chronological order, short biographies of the directors of the National and University Library in Zagreb and its predecessor libraries. The introduction offers an overview of the former investigations and accumulated knowledge on the status and role of the previous managers of this central Croatian library, followed by short descriptions of their life and work in the Library. The aim of this paper is to contribute to its 400th anniversary by supplementing the more extensive published works on its collected book heritage, events, premises and services, from which we rarely learn much about the persons who gave the greatest contribution to its development.
 • Note: http://hrcak.srce.hr/22602
 • Note: /z-wcorg/
 • Note: http://worldcat.org
 • Subject Keywords:
 • Period:
▲   Back to top   ▲