• Doprinos isusovaca teoloskim i filozofskim znanostima
 • Language (written in): Croatian
 • Author: Macan, Ivan
 • Source: Obnovljeni život volume 63, 2, (2008): 139–162.
 • Published: 2008
 • ISSN: 0351-3947
 • Abstract: Prigodom 400. obljetnice dolaska isusovaca u Zagreb i osnutka klasične gimnazije autor daje sažet prikaz doprinosa što su ga isusovci dali na području filozofije i teologije, od osnutka Reda do današnjeg vremena. Prikaz je podijeljen na dva dijela: od osnutka Reda do njegova ukinuća (1. dio) i od ponovne uspostave do danas. U svakom dijelu opet nalazimo dva odsjeka: rad isusovaca u svijetu (poglavito u Europi) i njihov rad u Hrvatskoj (odnosno među Hrvatima. Već od samih početaka isusovci su se istakli kao teolozi i filozofi: na Tridentskom saboru: Lainez, Faber, Kanizije; u Rimskom kolegiju: Clavius, Bellarmin; u Španjolskoj i Portugalu: Fonseca, Suarez, Molina. U Hrvatskoj su osnivali kolegije u kojima se predavala filozofija i teologija. Uostalom Zagrebačka akademija postaje kolijevkom sveučilišta. U 19. i 20. st. ističu se: pobornici neoskolastike u Rimu, austrijsko njemačka škola kerigmatičke teologije (Jungmann, H. Rahner, K. Rahner, Lakner) te «nova teologija» u Francuskoj (de Lubac, Danielou). U Hrvatskoj osnivaju Filozofsko učilište (danas Filozofski fakultet u Zagrebu). ¶ The essay is divided into two sections: from the establishment of the order until its abolition (Part 1) and from its reestablishment until today (Part 2). Each part is in turn divided as follows: the labours of the Jesuits in the world (in Europe particularly) and their labours in Croatia (that is, among the Croats). From the outset, the Jesuits have distinguished themselves as theologians and philosophers: Lainez, Faber and Canisius at the Tridentine Council; Clavius and Bellarmin at the Roman College; Fonseca, Suarez and Molina in Spain and Portugal. In Croatia they founded colleges which offered philosophy and theology on their curriculums. In fact the Zagreb academy developed to become the cradle of the future university. In the nineteenth and twentieth centuries, among prominent Jesuit figures are the champions of neoscholastics in Rome, the Austrian-German school of kerigmatic theology (Jungmann, H. Rahner, K. Rahner, Lakner) and the "new" theology in France (de Lubac, Danielou). In Croatia they founded the School of Philosophy which is today the Faculty of Philosophy in Zagreb.
 • Note: http://hrcak.srce.hr/24621
 • Note: /z-wcorg/
 • Note: http://worldcat.org
 • Subject Keywords:
 • Period:
▲   Back to top   ▲