Search

Your search for 'period:( "17th–21st century" )' returned 42 Open Access results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Působení jezuitů ve východních Čechách v moderní době

Radiografía de la piedra: Los jesuitas y su templo en Quito

Rhetoric of the Heart: Figuring the Body in Devotion to the Sacred Heart of Jesus

Tajemství lidského bytí v Bridelově básni „Co Bůh? Člověk?“: In Jezuité ve východních Čechách

Warsaw: 400 Years of Jesuits in Warsaw

Zur Geschichte der Balde-Rezeption in Ungarn

Isusovci i Zagreb (1606–2006)

▲   Back to top   ▲